• img
  • img
  • img

紫色玻璃ZB1 ZB2 ZB3

基本信息
所属分类:
选择吸收型滤光片
发布时间:
2020-04-07
没有此类产品
产品描述

  1. 特性

牌号 厚度
(mm)
A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7
(℃)
Tg
(℃)
Ts
(℃)
S
x y Y x y Y DA DW
ZB1 2 0.519 0.018 0.2 0.160 0.016 0.6 1 3 1.524 89 519 589 2.53
ZB2 2 0.158 0.020 0.2 0.160 0.017 0.7 1 2 1.495 58 551 655 2.40
ZB3 2 0.165 0.011 0.1 0.166 0.010 0.2 1 3 1.495 57 538 636 2.40

 

  2. 技术要求

牌 号 厚度
(mm)
300
(nm)
360
(nm)
400
(nm)
480
(nm)
700
(nm))
710
(nm)
720
(nm)
800
(nm)
ZB1 2     ≥70.0 ≤6.0 ≤4.0      
ZB2 2 ≥31.0 ≥78.2   ≤3.7   ≤9.2   ≥80.4
ZB3 2 ≥18.0 ≥78.2   ≤0.2     ≤10.0 ≥80.4

 

  3. 气泡、条纹、应力类级别

牌 号 气 泡 条 纹 应 力
ZB1 C-B 4 3
ZB2 C-B 4 3
ZB3 C-B 4 3

 

  4. 光谱图

 

上一条
紫外透射可见吸收滤光片ZWB1等
下一条
蓝玻璃QB1 QB2 QB3 QB4 QB5

Copyright © 2018 南通银兴光学有限公司版权所有

苏ICP备10026180号网站建设:中企动力南通