• img
  • img
  • img

蓝玻璃QB1 QB2 QB3 QB4 QB5

基本信息
所属分类:
选择吸收型滤光片
发布时间:
2020-04-07
没有此类产品
产品描述

  1-1. 特性

牌号 厚度(mm) A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7(℃) Tg(℃) Ts(℃) S
x y Y x y Y DA DW
QB1 2 0.354 0.379 44.8 0.235 0.258 49.0 1 3 1.520 93 477 550 2.51
QB2 2 0.322 0.334 28.8 0.210 0.206 32.6 1 3 1.520 93 477 550 2.51
QB3 2 0.159 0.042 0.8 0.156 0.028 1.8 1 3 1.520 91 525 577 2.51
QB4 2 0.143 0.101 3.0 0.145 0.063 5.8 1 3 1.582 81 483 549 3.25
QB5 2 0.143 0.106 2.8 0.146 0.065 5.2 1 2 1.520 93 477 550 2.52

 

  1-2. 技术要求

牌号 厚度 400(nm) 420(nm) 450(nm) 540(nm) 600(nm) 640(nm) 680(nm) 700(nm)
QB1 2   ≥84.0   44.0~50.0   21.0~27.0   34.0~42.0
QB2 2 ≥84.0     22.0~36.0 10.0~21.0      
QB3 2     ≥40.0 ≤0.4     ≤3.0  
QB4 2   ≥66.7   ≤1.2       ≤19.7
QB5 2   ≥58.0   ≤5.0       ≤2.0

 

  1-3. 气泡、条纹、应力类级别

牌 号 气 泡 条 纹 应 力
QB1 C-B 3C 3
QB2 C-B 3C 3
QB3 C-B 4 3
QB4 C-B 4 3
QB5 C-B 4 3

 

  1-4. 光谱图

 

 

  2-1. 特性

  牌号

厚度(mm) A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7(℃) Tg(℃) Ts(℃) S  
x y Y x y Y DA DW
QB9 2 0.187 0.391 14.8 0.156 0.256 20.3 1 2 1.524 89 460 532 2.56
QB10 2 0.409 0.417 74.4 0.283 0.324 76.6 1 2 1.529 84 540 606 2.63
QB11 2 0.328 0.412 52.0 0.226 0.290 59.1 1 2 1.514 93 477 550 2.57
QB12 2 0.269 0.406 36.2 0.194 0.271 44.2 1 2 1.517 91 506 572 2.59
QB13 2 0.189 0.377 17.3 0.157 0.242 23.7 1 2 1.522 90 490 555 2.61

 

  2-2. 技术要求

牌号 厚度(mm) 400(nm) 480(nm) 640(nm) 680(nm) 700(nm) 1000(nm)
QB9 2 ≥10.0 ≥36.5   ≤1.0    
QB10 2 ≥76.0       23.0~31.0 ≤5.0
QB11 2 ≥80.0 ≥83.8     5.5~11.6  
QB12 2 ≥63.5 ≥76.4     ≤0.7  
QB13 2 ≥20.0 ≥51.5 ≤0.2      

 

  2-3. 气泡、条纹、应力类级别

牌 号 气 泡 条 纹 应 力
QB9 C-B 4 3
QB10 D 3C 3
QB11 C-B 3C 3
QB12 C-B 3C 3
QB13 C-B 3C 3

 

  2-4. 光谱图

 

 

  3-1. 特性

牌号 厚度(mm) A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7(℃) Tg(℃) Ts(℃) S
x y Y x y Y DA DW
QB16 2 0.430 0.411 82.4 0.300 0.327 84.7 6 5 1.520       2.64
QB17 2 0.424 0.417 71.4 0.299 0.334 74.0 6 5 1.515       2.60
QB18 2 0.400 0.413 75.2 0.274 0.315 78.3 1 3 1.518 90 490 555 2.50
*QB19 2 0.247 0.250 12.2 0.175 0.137 15.6 1 3 1.477 93 428 520 2.25
QB21 2 0.345 0.439 62.1 0.244 0.326 68.8 6 5 1.535 100 421 463 2.86

 

  3-2. 技术要求

牌号 厚度(mm) 400(nm) 420(nm) 450(nm) 500(nm) 540(nm) 650(nm) 700(nm) 800(nm) 1000(nm)
QB16 2 ≥88.3     ≥87.9   64.9~72.8   33.3~48.1  
QB17 2     ≥69.7       27.7~44.0   ≤10.1
QB18 2   ≥88.5     80.0~87.7   25.3~59.3    
*QB19 2 ≥70.0       560≥10.0 620≤3.0 ≤13.0    
QB21 2 360≥50.0     ≥83.0   680≤4.5      

 

  3-3. 气泡、条纹、应力类级别

牌 号 气 泡 条 纹 应 力
QB16 D 3C 3
QB17 D 3C 3
QB18 D 3C 3
*QB19 D-C 4 3
QB21 D 3C 4

 

  3-4. 光谱图

 

  4-1. 特性

牌号 厚度(mm) A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7(℃) Tg(℃) Ts(℃) S
x y Y x y Y DA DW
QB23 2 0.207 0.385 20.8 0.165 0.248 27.7 1 2 1.517 93 477 550 2.56
QB24 2 0.149 0.035 0.7 0.153 0.028 1.9 4 3 1.513 93 477 550 2.56
QB26 2 0.318 0.470 42.4 0.233 0.360 48.5 6 5 1.536 74 549 624 2.82
QB29 2 0.151 0.033 0.7 0.154 0.026 1.8 1 2 1.517 93 477 550 2.56

 

  4-2. 技术要求

牌号 厚度(mm) 320(nm) 334(nm) 350(nm) 405(nm) 480(nm) 600(nm) 633(nm) 694(nm) 750(nm)
QB23 2     ≤4.0   ≥60.3     ≤0.1  
QB24 2   ≤14.7   ≥68.0 ≤19.4 ≤0.1     ≤0.9
QB26 2     ≥10.6   510≥70.9 633≤5.7 ≤5.7 ≤0.1  
QB29 2 ≤23.0     380≥83.0 ≤22.0 ≤0.1   ≤14.7  

 

  4-3. 气泡、条纹、应力类级别

牌 号 气 泡 条 纹 应 力
QB23 C-B 3C 3
QB24 C-B 3C 3
QB26 D-C 3C 4
QB29 C-B 3C 3

 

  4-4. 光谱图

 

 

  5-1. 特性

牌号 厚度(mm) A[2856k] D65 化学稳定性 ND α×10-7(℃) Tg(℃) Ts(℃) S
x y Y x y Y DA DW
QB38 1 0.471 0.418 80       6 5 1.532 98 452   2.76
QB39 1 0.364 0.431 66       6 5 1.512 97 322   2.74

 

  5-2. 技术要求

牌号 厚度(mm) 350
(nm)
405
(nm)
514
(nm)
633
(nm)
694
(nm)
1060
(nm)
QB38 1 ≥73.6 ≥85.6 ≥87.4 ≤61.6 ≤29.4 ≤5.5
QB39 1 ≥54.6 ≥77.4 ≥84.6 ≤27.3 ≤2.7 ≤0.091

 

  5-3. 气泡、条纹、应力类级别

牌 号 气 泡 条 纹 应 力
QB38 C-B 3C 3
QB39 C-B 3C 3

 

  5-4. 光谱图

 

上一条
紫色玻璃ZB1 ZB2 ZB3
下一条
绿色玻璃LB1 LB2 LB3等

Copyright © 2018 南通银兴光学有限公司版权所有

苏ICP备10026180号网站建设:中企动力南通